digitala trender 2019

Tjänster- Annonsering

På Knockify arbetar vi med annonsering på Google, Facebook, Instagram och LinkedIn. Kortfattat innebär detta att man betalar en peng till den plattform som man valt att annonsera på, samt att vi jobbar löpande med att optimera annonserna. Genom löpande optimering jobbar vi hela tiden för att vår kund ska få ut så mycket som möjligt ur annonseringen, till minsta möjliga kostnad. Detta gör vi genom att A/B-testa allt i från bilder, texter och sökord till val av målgrupp och budgivningsmetod. Vårt mål är att vår kund ska få så högt ROAS som möjligt.

Post a comment